Skip to the content

Woeker saam met die ATKV

Vir die laaste 90 jaar trap die ATKV diep spore in die Suid-Afrikaanse taal- en kultuurlandskap.

Om volhoubare ondersteuning te bied aan projekte wat erfenis vier, lees bevorder en kinders met hul voorskoolse ontwikkeling bystaan, het ons jou hulp nodig.

Gemeenskappe bly die spil waarom die ATKV se doen en late draai en dit is vir ons belangrik om ’n blywende nalatenskap agter te laat.

Daarom het die organisasie besluit om die ATKV-Woekerfonds te stig.

“Die publiek se bydrae – klein of groot – gaan help om ons lewende erfenis uit te bou en te beskerm, die wêreld van woorde en stories aan kinders bekendstel en vir kleuters die geleentheid gee om die fondament te lê vir ’n beter toekoms,” sê Sonél Brits, besturende direkteur van die ATKV-MSW.

Bereidwilliges kan by die volgende inisiatiewe betrokke raak: LEES (VVA se boektrommelsprojek), LEER (AbbAsorg) en LEEF (Erfenis).

Deur die LEES-fokus van die Woekerfonds te ondersteun kan jy help om Suid-Afrika se kinders aan die lees te kry.

Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans (VVA), beklemtoon dat voorlees vir kinders kardinaal tot hulle ontwikkeling is.

“Daar moet ’n leeskultuur geskep word en kinders moet in ’n woordryke omgewing grootword.”

Jy kan ’n blywende verskil maak deur ’n skenking aan die Vriende van Afrikaans se boektrommelprojek.

Die boektrommels gee vir kinders die geleentheid om boeke te ontvang waar daar miskien nie ’n biblioteek of boeke by die huis beskikbaar is nie,” sê Chareldine.

Met dié projek word boektrommels met tussen 90 en 110 boeke by verdienstelike, goed bestuurde kleuterskole afgelewer.

Dan kan jy ook bydra tot die ATKV se sosiaal-maatskaplike verantwoordelikheidsprogram, AbbAsorg, deur skenkings te maak tot die LEER-fokus.

AbbAsorg-sentrums regoor die land doen daagliks wonderlike werk onder kinders en het ten doel om ’n veilige omgewing te skep waar kinders gehalteopvoeding en -versorging kan ontvang.

“AbbAsorg fokus op die voorskoolse ontwikkeling van kleuters – spesifiek die geaffekteerde voorskoolse kind in die ouderdom van 3 tot 6 jaar oud,” sê Jerome Steenkamp, bestuurder: ATKV-AbbAsorg.

Dit sluit kinders in wat deur deur armoede, MIV/VIGS en ander maatskaplike probleme geaffekteer word.

In AbbAsorg-sentrums word ’n volwaardige akademiese program gevolg om skoolgereedheid en uiteindelike akademiese sukses te verseker.

Ons jong mense het soveel om te baat by die rykheid en verskeidenheid van ons Afrikaanse erfenisse.

Om te weet wie jy is en waar jy vandaan kom, is kernbelangrik om die toekoms met selfvertroue tegemoet te stap.

Die ATKV-Woekerfonds het ook ten doel om deur die LEEF-fokus ons Afrikaanse (lewende) erfenis uit te bou en te beskerm.

Klik hier en maak vandag ’n blywende verskil.