Skip to the content

Boektrommels vir gemeenskappe om nood te verlig

Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van die VVA, en haar span het vir 30 opvoeders in die George-omgewing ’n voorleeswerkswinkel aangebied.
Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van die VVA, en haar span het vir 30 opvoeders in die George-omgewing ’n voorleeswerkswinkel aangebied.

Die Vriende van Afrikaans (VVA) in samewerking met die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) het onlangs lees in die omgewing van George bevorder.

Volgens Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van die VVA, is agt boektrommels vir skole in die omgewing geskenk en ’n verdere tien addisionele assistente vir die Doen-en-Leerprogram opgelei. Hierdie skenkings is moontlik gemaak deur die Afrikaanse Onderwysnetwerk (AON). Tydens hierdie geleentheid het die uitvoerende hoof van die AON, Daan Potgieter, die opvoeders toegespreek en oor die AON se werksaamhede ingelig.

Wyle dr. Rose Botha, wat 60 jaar se ondervinding in die onderwys gehad het, het die Doen-en-Leerprogram ontwikkel. Dokka Swart sit nou hierdie werk voort.
Dit is ’n aanvangs-en-intervensieleesprogram wat aan enige ongeletterde persoon genoeg selfvertroue gee om te kan lees. Klank-, lees-, skryf- en terapeutiese oefeninge is deel van die les.

“Ons het in Januarie 100 leesondersteuners opgelei en sien daarna uit om nog opvoeders op te lei wat die agterstand onder ons kinders wat lees betref uit te wis,” sê sy.
Sy sê daar is reeds sedert die vorige opleidingskursus goeie vordering gemaak.

“Die impak op die leerders is ongelooflik. Hulle raak gemotiveerd en ontwikkel selfvertroue wanneer iemand hulle leer lees. Ewe skielik gaan die wêreld van leer vir hulle oop en hul horisonne word verbreed.”

Chareldine en haar span het vir 30 opvoeders in die George-omgewing ’n voorleeswerkswinkel aangebied.

“Dit is vir ons belangrik om ’n kultuur van voorlees in elke klaskamer en huishouding te kweek. Dit is die enigste manier hoe ons kinders gaan kry om lief te word vir lees en boeke,” sê sy.

“Dit is vir ons wonderlik om so aktief betrokke te wees. Ons is baie dankbaar vir die fondse en ondersteuning wat ons ontvang.”

Vir meer inligting en borgskappe kontak Chareldine van der Merwe by 072 036 5412 of per e-pos by chareldinev@vva.atkv.org.za.