Skip to the content

Kom gesels saam oor Kulturele Diplomasie

Die kunste en die politiek is al vir ’n lang tyd twee teenstrydige wêrelde. Kulturele Diplomasie of “Diplomasie tussen Kulture” bring hierdie wêrelde nader aan mekaar, en bring ook versoening tussen die “harde krag” van mag en die “sagte krag” van diplomasie. Die kunstewêreld gee toenemend meer aandag aan die regte wêreld en die regte wêreld ontwikkel ’n meer opregte belangstelling in wat die muses kan doen.

Hoewel hierdie tendense grootliks waarneembaar is op internasionale vlak, glo ons dat Kulturele Diplomasie net so relevant is vir die kulturele landskap en die politieke landskap binne Suid-Afrika.

Kom kuier op 5 Junie om 18:00 vir 18:30 saam met die ATKV en die ambassadeur van die Koninkryk van Nederland vir Suid-Afrika, Sy Eksellensie meneer Han Peters en gesels saam oor Kulturele Diplomasie.

RSVP voor of op 31 Mei by ronelg@atkv.org.za of 011 919 9002.