Skip to the content

Maak ’n verskil met die #Weesdieverskil-veldtog

’n Wyse man het eendag gesê dat die verskil tussen wat ons doen en wat ons in staat is om te doen, genoeg is om die wêreld se probleme op te los. Gertjan Holtzhausen, streeksbestuurder by die ATKV, beaam dit. “Ons word op ’n daaglikse basis deur negatiwiteit gebombardeer. Ons kan óf deel vorm van hierdie swaar en negatiewe narratief, óf ons kan deel wees van die klein groepie wat positiwiteit teweegbring.”

Takke en hulle lede van regoor die land word aangemoedig om deel te word van die #Weesdieverskil-veldtog. Deur dié veldtog kan takke ’n verskil maak in hul onmiddellike omgewing en gemeenskappe. 

“Takke kan hulle eie behoeftes in hulle gemeenskappe identifiseer en self besluit waaraan hulle wil aandag skenk,” sê Gertjan.

Rolspelers in die gemeenskap kan ook betrek word om deel van die veldtog te wees.

“Mense hoef nie noodwendig lede te wees om deel te neem nie. Enige individu wat ’n verskil wil maak, kan deel word van enige #Weesdieverskil-veldtog.”

Volgens Gertjan hoef die projekte ook nie net te fokus op behoeftige groepe nie. 

“Die ATKV-tak Gemeenskapsteater in Bloemfontein het byvoorbeeld tydens die kunsuitstalling van Fasette van Vrouwees vroue gevra om hulle stories in te skryf. Drie van die vroue se stories is gekies en daar is portrette van hulle geskilder. Dit gee aan iemand die gevoel van waardering, en dat sy iewers behoort.”

Die #Weesdieverskil-veldtog kan op baie maniere aangepak word. Taklede en rolspelers in die gemeenskap kan byvoorbeeld ook saam besluit om die dorp netjies te maak.

“Daar is eindelose moontlikhede van hoe taklede die verskil in hulle gemeenskap kan beteken,” sê Gertjan.

Vir meer inligting oor hoe om by #Weesdieverskil betrokke te raak kontak vir Gertjan Holtzhausen by 082 563 4457 of vir Andriette Potgieter by 082 902 4524.