Skip to the content

'Vat hande, maak skole beter'

Met die begin van die nuwe skooljaar is daar opnuut ’n fokus op die doeltreffendheid van die Suid-Afrikaanse skoolstelsel. Seymour Bothman, bestuurder: onderwys by die ATKV, gee sy mening.

Alhoewel daar jaarliks ’n verbetering is van leerders wat tot graadstudies toelating verkry, dui universiteite aan dat die uitsaksyfer van eerstejaarstudente meer as 40% is. Dit neem vir sommige studente ses jaar om ’n graadkursus van vier jaar te voltooi. Dit op sigself is bejammerenswaardig omdat die onderwysstelsel nie daarin slaag om alle leerders vir naskoolse onderwys en vir die arbeidsmark voor te berei nie. Daar moet besef word dat alle leerders nie akademies aangelê is nie. 

Om die onderwysstelsel as ’n geheel reg te ruk behoort daar op die volgende strategiese doelwitte gefokus te word:

  • Die funksionaliteit van skole, distrikte en provinsies wat nie suksesvol presteer nie.
  • Infrastruktuurprobleme by skole. Alle skole het nie basiese geriewe soos spoeltoilette en biblioteke nie.
  • Die opleiding van onderwysers wat nie voldoende opgelei is nie. 
  • Evaluering en monitering van die klaskamerpraktyk om gehaltelesse volgens die toepaslike vlak van die kurrikulum aan te bied.
  • Om elke twee jaar of drie jaar leerders die jaarlikse nasionale assessering te laat skryf om die vordering in die grade 3, 6 & 9 en ander grade in die onderskeie fases te peil.
  • Die hersiening van die akademiese aard van die kurrikulum.
  • Herbesinning oor die taalbeleid in die laerskoolfase.
  • Aanduiding van leerders wat die onderwysstelsel vroeg verlaat en waarom dit gebeur.
  • Interdepartementele samewerking om skolegeweld, rassisme en misdaad in skoolgemeenskappe te voorkom.

As deel van die burgerlike samelewing is die ATKV bewus van dié enorme uitdagings, maar dit is nou die tyd om as landsburgers hande te vat en ʼn verskil te weeg te bring.

”’n Ketting is slegs sterk as al die skakels verbind is.”