Skip to the content

Laat jou kind floreer met ATKV-Jeugprojekte

Daar is ’n oeroue gesegde dat jy ’n boompie moet buig solank hy nog jonk is, maar in plaas daarvan om dié ouderwetse manier te volg maak eerder seker dat die boompie genoeg water, vrugbare grond en sonlig ontvang.

Die ATKV glo dat die jeug van onskatbare waarde vir die toekoms van ons land is en met verskeie jeugprojekte wil dié organisasie ’n florerende landskap vol geleenthede vir die jeug skep.

Volgens Angelique Biagioni, ’n opvoedkundige sielkundige, is jeugprojekte van onskatbare waarde omdat dit die kind sosiaal, kognitief, emosioneel en op fisieke vlak ontwikkel.

“Kinders met dieselfde belangstellings kom bymekaar en sodoende kan nuwe, sterk vriendskappe ontwikkel en ondersteuningsnetwerke gevorm word,” sê sy.

Sy meen ook dit help kinders om kritiese denkvaardighede aan te leer.

“Daar is tye wanneer jy daar en dan op jou voete sal moet dink en bogenoemde projekte help om hierdie vaardigheid te ontwikkel. Hierdie vaardighede kan ook op die sportveld handig te pas kom.

“In byvoorbeeld toneelstukke kry die kinders die geleentheid om hul hart en siel in die stuk uit te leef en sodoende kan persoonlike probleme en opgekropte emosies aangespreek word en op ’n gesonde manier gekanaliseer word.”

Volgens Angelique is dit ook belangrik dat kinders vanaf ’n jong ouderdom erkenning vir hul prestasies ontvang.

“Uiterlike motivering waar hulle erkenning vir hul prestasies ontvang, is baie belangrik aangesien dit na intrinsieke motivering omgeskakel kan word waar die kind wil presteer omdat dit hom/haar laat goed voel. Dit is steeds waardevol vir hulle om erkenning te kry vir hul prestasie/deelname, maar eerste prys is wanneer hulle deur intrinsieke motivering gedryf word.”

Sy sê daar is verskeie eienskappe wat kinders aanleer wat aan jeugprojekte deelneem.

“Selfbeeld en selfvertroue is heel bo-aan die lysie.

“Hulle leer waardevolle vaardighede aan soos hoe om probleme op te los, hoe om koelkop in ’n stresvolle situasie te bly, asook waagmoed om voor ander, bekende en onbekende mense, op te tree.”

Volgens haar is jeugprojekte soos dié wat die ATKV aanbied noodsaaklik vir kinders se opvoeding.

“Kyk net na al die positiewe insette wat hierdie projekte lewer – onder meer ontwikkeling van goeie werksetiek, leer hoe om vinnig op jou voete te kan dink en hoe om jouself te kalmeer en reguleer in situasies wat stresvol is. Uiteraard bou dit selfbeeld en selfvertroue. Die kinders besef dat harde werk beloon word – dit wat jy insit, kry jy uit. 

Vir meer inligting oor die ATKV-projekte besoek www.atkv.org.za.

* Die sluitingsdatum vir ’n hele paar van die ATKV-Jeugprojekte is om die draai, so maak seker dat jy vandag nog inskryf.