Skip to the content

ATKV-tak kweek netheid en selfvertroue by kinders

“Met netheid kom selfvertroue en met selfvertroue kom sukses.” Só het Suid-Afrika se Mevrou Etiket, Emsie Schoeman, altyd in haar selfhelpboeke geskryf.

Dít is presies die gesindheid wat die ATKV-tak Sommer net Ons onder kinders in die George omgewing wil kweek.

Die Vonkel vir ’n Ster-projek is daarop gemik om basiese higiëne aan kinders te bied.

Dié projek is in samewerking met die Eagle Kidz dagsorgsentrum begin.

“Uit die aard van ’n hele reeks maatskaplike behoeftes en leemtes het ons die Vonkel vir ’n Ster-projek begin. Dit sluit basiese higiëne-opleiding en -pakkies in,” sê Beverley McKelly, takvoorsitter.

Saam met die higiëne-pakkies en opleiding het die tak ook sy eie mobiele biblioteek begin om leesbevordering in die informele nedersetting in Pacaltzdorp aan te moedig.

“Ons het ook tans meer as 80 kinders aan wie se ouers ons ondersteuning bied. Ons hou ook motiversingsessies om hulle in staat te stel om hulle kinders op ’n holistiese manier te help ontwikkel.”

By dié huishoudings word maandeliks besoeke gedoen waar daar kruideniersware volgens geïdentifiseerde behoeftes gegee word.

“Dit is ons doelwit om by te dra en ’n deurslaggewende impak te maak in die lewens van die kinders en om verantwoordbare volwassenes van hulle te maak.

“Die Vonkel vir ‘n Ster-projek is ons manier om hoop te gee vir kinders uit hopelose omstandighede,” sê Beverley.

Volgens haar kweek die tak ook sterk verhoudinge en ’n gevoel van liefde en aanvaarding onder die kinders.

“Ons besef ’n beter Suid-Afrika lê in die ontwikkeling van ons kinders, en daarom fokus ons al ons energie en projekte op hulle.”

Om by te dra tot die Vonkel vir ’n Ster-projek, kontak Beverley by 071 604 2007 of per e-pos by sommernetonsatkv1@gmail.com