Talewet

Haal die taai uit taal.

Dit maak nie saak hoe goed jy jou in 'n tweede taal kan uitdruk nie, dit kom soms maar krom en skeef uit as jy die regte woord soek. Dit is mos soveel lekkerder om dit in jou eie taal te sê. Die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale maak dit nou moontlik om jou taal by staats- en semi-staatsinstellings te gebruik. Lees op hierdie blad meer van hierdie wet en ook jou algemene taalregte.

Praat die taal van jou keuse!

Wat beteken die Talewet vir jou en jou taalregte? Die WET OP DIE GEBRUIK VAN AMPTELIKE TALE, Wet 12 van 2012, het op 2 Mei 2013 in werking getree. Die wet maak voorsiening daarvoor dat alle nasionale staatsdepartemente, nasionale openbare instellings of nasionale openbare ondernemings ʼn keuse van drie tale moet maak waarin die publiek amptelik skriftelik en mondelings bedien sal word. Staatsdepartemente het tot 1 November 2014 tyd om taalbeleide daar te stel. Lees hier wat die ATKV-taalafdeling se standpunt oor die Talewet is.