Afrikaans op Skool

Moedertaalonderrig

Moedertaalonderrig is van onskatbare belang in ʼn leerder se opvoeding. Die ATKV beywer hom vir die handhawing van Afrikaans in die onderwys en die taalafdeling moedig daarom ouers aan om hulle kinders na Afrikaanse skole te stuur.

Navrae:
Naomi von Branden
Bestuurder: taalaangeleenthede (Afrikaans op skool)
Telnr.: 011 919 9095
Faksnr.: 011 919 9129
E-pos: naomiv@atkv.org.za

 

Onderwysondersteuning

Die ATKV beywer hom vir die handhawing van Afrikaans in die onderwys.
 

Skitter in Afrikaans
Werkswinkels en slypskole konsentreer veral op die bemagtiging van onderwysers en die bevordering van die taal in die klaskamer en algemene gebruik daarvan. Tydens hierdie slypskole leer die onderwyser vaardighede aan, o.a.

 • Gebruik van gepaste leerstrategie/metodologie
  • stel vas watter strategie die beste by les pas
  • maak lesse interessant met visuele of aktiewe uitbeelding
 • Onderwyser-refleksie
  • onderwyser gebruik vraelys om elke les te evalueer
  • dui aan waar verbeter kan word en implementeer dit
 • Hou tred met leerders se vordering
  • leerders voltooi vraelys om self-evaluering te doen
  • assessering volgens NKABV
 • Visuele aanbieding van lesse
  • leerders maak, sover moontlik, deel uit van die les

Spelathon
Met dié spelkompetisie(s) word beoog om die leerders op ʼn prettige wyse met taal te laat omgaan en sodoende die fondasie te skep vir entoesiastiese nuwe lesers. Terselfdertyd is dit ook die ideale manier om die leerders se geletterdheidsvlak te help bevorder. Dit word tans vir leerders in graad 6 tot 9 aangebied (huistaal en eerste addisionele taal).

Taalolimpiade
Die Afrikaanse Olimpiade word jaarliks aangebied om leerders se tegniese taalvaardighede te toets en verder te slyp.  Vir die ATKV is dit belangrik om Afrikaans in sy totaliteit met al sy variante te bevorder.

Leesprojek
Die doel van hierdie projek is om aan leerders die geleentheid te bied om hul leesvaardighede en die toepassing daarvan te toets en te ontwikkel.
Op so ’n wyse word daarna gestreef om ’n liefde en entoesiasme vir lees te skep. Leesvermoë bepaal prestasie in alle vakrigtings, selfs wiskunde.
Hierdie kompetisie word vir leerders in graad 6 en 7 aangebied.

Klik hier vir meer inligting oor Kinderboekskryfskool

Klik hier vir meer inligting oor Kinderboektoekennings