Die ATKV-taalafdeling daag jou uit om met nuwe oë na Afrikaans te kyk. Laat jou muis gly en kyk na alles wat die taalafdeling doen om Afrikaans as hoëfunksietaal te behou en uit te bou. Kyk ook hoe ons Afrikaans as moderne, eietydse en inklusiewe gebruikstaal bemark. Lees meer oor ons projekte wat daarop gerig is om die Afrikaanse taal op skool as onderrigmedium te ondersteun en as vak uit te brei as verlengstuk met die oog op taalbevordering in gemeenskappe. Deur middel van verskeie projekte bevorder die taalafdeling Afrikaanse taalverwerwing in ʼn meertalige konteks.

 

Kontak Ons

Senior bestuurder: taal
Evelyn Ferreira
Tel: 011 919 9005
evelynf@atkv.org.za

Naomi von Branden
Tel: 011 919 9095
naomiv@atkv.org.za

Bestuurder: taal
Karien Brits
Tel: 011 919 9136
karienb@atkv.org.za

Sosiale media


 

YouTube

ATKV Youtube Kanaal