Belangrike Skakels

Basiese Onderwysdepartement

Inligting aangaande die onderwysdepartement se werksaamhede, aksieplanne en beleide om die onderwysplan in alle openbare skole te implementeer.

Instituut vir Toekomsnavorsing

Die Instituut is gestig in 1974 as ʼn navorsinginstelling van die Universiteit Stellenbosch. Die instituut spesialiseer in toekomsstudies en is 'n ondersteuningsfunksie vir kennis- en strategiesebestuur.

Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge

Die Instituut ondersoek die maatskaplike en ekonomiese toestande in Suid-Afrika en maak die bevindinge so wyd moontlik bekend. Hul oogmerke is om armoede en ongelykheid aan te spreek en ekonomiese groei te bevorder.

Equal Education

Die organisasie verskaf navorsing aangaande die stand van onderwysvoorsiening in Suid-Afrika en beywer haar vir gehalte en gelykheid in onderwys. Die veldtog is gebaseer op gedetailleerde navorsing en beleidsontleding.

Section 27

Die organisasie se aktiwiteite behels om navorsing te doen, en regsaksies te neem om die sosio-ekonomiese toestande van die minderbevoorregte mense te verbeter.

Taurus Schools Solutions

Die instelling ondersteun skole in minderbevoorregte gemeenskappe om hul skoolprestasie te verbeter deur geheelskoolbenadering te volg. Die volgende inligting kan verkry word:

  • skoolleierskap en skoolbeheer
  • professionele ontwikkeling van onderwysers
  • bevordering van leerders se welheid, akademiese prestasie en aspirasies

Centre for Development & Enterprise

Is 'n onafhanklike organisasie wat fokus op beleidsnavorsing. Hulle fokus veral op nasionale ontwikkelingsaangeleenthede in Suid-Afrika en bestudeer ook internasionale tendense.

Allan Gray Orbis Foundation

Die Allan Gray Orbis Foundation se Scholarship en Fellowship geleenthede het dit ten doel om entrepreneurskap onder die jeug aan te moedig deur aan belowende jongmense finansiële ondersteuning te bied tydens hul hoërskool- en universiteitsloopbane en om in hulle ‘n entrepreneursingesteldheid te ontwikkel en vestig.

Kyk na die volgende video om meer te leer oor die Fellowship ervaring: https://www.youtube.com/watch?v=kZuA5FjJcbI

Vir meer inligting besoek: