Onderwys is een van die ATKV se hooffokusse is om onderpresterende, openbare skole te ondersteun.  
Die ATKV is egter van mening dat die onderwysdepartement, gemeenskapsleiers, al die sektore van die skoolgemeenskap en elke landsburgers 'n verantwoordelikheid het om gehalte-onderwys vir alle leerders te bevorder.
Voorts beskou die ATKV die vestiging of hervestiging van 'n kultuur van gehalte-onderwys is onlosmaaklik verbind tot die rol van elke onderwyser by die skool. Dit is belangrik dat onderwysers elke dag betyds moet opdaag vir skool en goed, voorbereide en prikkelende lesse vir leerders moet aanbied.  Leerders moet ook 'n rol speel om elke dag stiptelik hul klasse by te woon, onderrig te ontvang en hul leerwerk en tuiswerk onverpoos af te handel.
Daar is egter ook faktore wat die werksaamhede van onderwysers belemmer om in  sommige gevalle hul beste te lewer. Daar moet veral gelet word hierop en die onderwysowerhede behoort indringend hieraan aandag te gee. Die volgende is enkele brandpunte wat die meeste skole kniehalter:

  • die veiligheid van onderwysers en leerders,
  • die kwalifikasie van onderwysers en die professionele etos van onderwysers,
  • die rolle van onderwysvakbonde by skole,
  • die aflewering van handboeke en werkboeke moet voor die aanvang van die skooljaar afgelewer word,
  • die gebrek aan fasiliteite en swak bestuur van sommige skole.

Die ATKV-onderwysafdeling fokus op die volgende doelwitte:

  • Verbeter die netwerking en samewerking met relevante belangegroepe (onderwysdepartemente, regeringsinstansies, skoolgemeenskappe, sakelui en nie-regeringsorganisasies).
  • Lewer ʼn bydrae tot skoolontwikkeling en die evaluering en monitering daarvan.
  • Bevorder gehalte en verantwoordbare skoolbeheer.
  • Moedig volgehoue ouerbetrokkenheid aan.
  • Fokus op leerder-verantwoordelikheid en leierskapsontwikkeling.

Kontak ons

Senior bestuurder: onderwys
Seymour Bothman
Tel: 011 919 9102
Faks: 086 262 0216
seymourb@atkv.org.za

Projekorganiseerder: onderwys
André Hendricks
Tel: 011 919 9104
Faks: 086 607 0784
andreh@atkv.org.za

Projekorganiseerder: onderwys
Jerome Steenkamp
Tel: 011 919 9096
Faks: 011 919 9129
jeromes@atkv.org.za

Projekorganiseerder Afdeling: Onderwys (Weskaap)
Melvina Mason Hearne
Tel: 021 880 1761
Faks: 021 880 1946
melvinam@atkv.org.za

Projekorganiseerder: Onderwys
Dr. Annelie Oosthuizen
011 919 9151
011 886 5459
annelieo@atkv.org.za

Sosiale Media


 

YouTube

ATKV Youtube Kanaal