KUNSTE

Die kunste en kultuur kraai koning!

Min van ons het vanoggend daaraan gedink dat ons vandag met kultuur gaan besig wees. Iemand het eenkeer gesê kultuur is alles wat ʼn mens doen om by jou omgewing aan te pas. As dit so is, is ons lojale deelnemers en medewerkers en is ons in ons alledaagse lewe besig daarmee. Die HAT (Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal) sê dis die ganse besitting van ʼn volk.

Dit is egter nie goed genoeg as ek in isolasie kultuur beoefen nie. Daarom is daar ʼn liggaam soos die ATKV wat op ʼn georganiseerde manier te werk gaan om geleenthede en platforms  te skep waar talent ontdek en ontgin kan word. En hoe doen ons dit nie! Die ATKV bied skoleprojekte, produksies, feeste, leierskapsontwikkelingprogramme en studenteprojekte aan om blootstelling aan kunste en kultuur te gee. Ons is besig om die kunste en kultuur te bevorder! Daarom is ons getrou aan ons missie om die Afrikaanse kultuur en die kunste te bewaar en uit te bou.

Waarom beloon ons uitnemendheid op die terrein van die Afrikaanse media met die Mediaveertjies en op literatuurgebied met die Woordveertjies? Omdat ons gehalte en uitnemendheid in Afrikaans wil aanmoedig en bevorder. Omdat ons wil hê dat kinders reeds van jongs af blootstelling kry aan die kosbare kultuurgoedere wat ons taal oplewer.  Die ATKV is wyd genetwerk, eietyds en geloofwaardig en alles wat ons doen dra die seël van kwaliteit en kreatiwiteit.  

Baie dankie vir jou lojale ondersteuning. Geniet elke oomblik van elkeen van ons kunste en kultuurprojekte. Laat die kunste en kultuur koning kraai!

Gerrie Lemmer

Hoofbestuurder: ATKV-Kultuurprojekte

Kontak ons

Hoofbestuurder: Kunste en Kultuurprojekte
Gerrie Lemmer
Tel: 011 919 9060
gerriel@atkv.org.za

Bestuurder: Feeste en Produksies
Nita Cronjé
Tel: 011 919 9087
nitac@atkv.org.za

Bestuurder: Jeugprojekte
Johan Esterhuizen
Tel: 011 919 9059
johane@atkv.org.za

Algemene Kunste-navrae
Tel: 011 919 9016
janet@atkv.org.za

Sosiale Media


 

YouTube

ATKV Youtube Kanaal